Szkoła Muzyczna

Tylko w naszej Szkole Muzycznej I stopnia wszyscy uczniowie oprócz instrumentu głównego mają także zajęcia instrumentu dodatkowego!!!

 

W naszej szkole uczymy zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Kultury dotyczącymi ramowego planu nauczania jak i realizowanych podstaw programowych. Stąd też jesteśmy Szkołą Muzyczną I stopnia (odpowiednik szkoły podstawowej). Uczymy w niej tylko przedmiotów muzycznych. Zajęcia odbywają się po południu, dwa lub trzy razy w tygodniu, między godz. 14:30 a 20:00. 

Nauka w Szkole Muzycznej I stopnia prowadzona jest w sześcioletnim cyklu nauczania dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku 6-9 lat (równolegle do sześciu klas szkoły podst.) 

Informacje na temat zajęć w szkole tutaj>>> 

Zobacz fragmenty występów naszych uczniów: